Reklamacja z tytułu rękojmi

1.            Sklep internetowy ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.            W przypadku niezgodności Produktu z umową, Klient powinien złożyć reklamację korzystając z Formularza reklamacji i odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z Formularzem reklamacji.

Formularz reklamacji można pobrać tutaj.

 

Reklamacje można kierować do Sklepu internetowego pisemnie lub mailowo na adres:

ORPOL GROUP SP. Z.O.O. SP.K,

05-850 Ożarów Mazowiecki/ Jawczyce,

ul. Sadowa 3,

NIP:1182146619,

e-mail: sklep@veneziana.eu

Na ten sam adres należy przesłać reklamowany produkt.

 

3.            Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z Formularzem reklamacji.

4.            Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5.            Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

             wymiany towaru na nowy;

             naprawy towaru;

             obniżenia ceny;

             odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Istotność wady: Istotność wady ocenia się z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia (np. samochód nie jeździ) i celu, z myślą o których kupujący nabył towar. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. zepsuty pilot od telewizora nie pozwala na odstąpienie od umowy zakupu odbiornika).

Obniżenie ceny: Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6.            Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

             łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

             charakter wady – istotna czy nieistotna;

             to, czy towar był wcześniej reklamowany.

7.            Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

 

8.            Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.:

             za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/ ,

 

             za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://wiih.org.pl/index.php

9.            Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

10.          Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami.