Termin odstąpienia od umowy

Od umowy zakupu można odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia.

Formularz zwrotu

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować w formie oświadczenia, złożonego w wybrany sposób:

             przy pomocy formularza dostępnego TUTAJ lub

             za pomocą jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia zawierającego informację o decyzji o odstąpieniu od umowy.

Przekazanie oświadczenia

Oświadczenie należy wysłać na adres sklep@veneziana.eu lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Orpol Group Sp. z o.o. Sp. k. Jawczyce 05-850, ul. Sadowa 3.

Koszt przesyłki zwrotnej

Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi klient.

Termin zwrotu

Termin nadania przesyłki zwrotnej wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiono od umowy zakupu.

 Zwracany towar należy wysłać na adres:

Orpol Group Sp. z o.o. Sp. k.,  Jawczyce 05-850, ul. Sadowa 3

Do przesyłki prosimy dołączyć:

             wypełniony formularz zwrotu otrzymany wraz z zamówionym towarem (formularz można także pobrać TUTAJ),

             paragon zakupu lub fakturę.

 Ważne: Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Zwrot należności

Należność za odesłany do nas towar zwrócimy niezwłocznie po otrzymaniu paczki zwrotnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.